دوچرخه فروشی محمود

نشانى :ایران، تهران، تهران ، م. رازی – خ. جوادیان (قلمستان) – پ.53

منطقه 11

تلفن :۵۵۳۷۷۴۴۸

صندوق پستی :۱۳۳۵۸

نام مسئول :قربان غلامی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دوچرخه فروشی محمود

خلاصه مشخصات:

  • صبح و بعدازظهر
  • قربان غلامی
  • ۵۵۳۷۷۴۴۸
  • خ. جوادیان (قلمستان)