درتاج

ولنجک – خیابان بوستان – بیمارستان رامتین

تلفن: 22403742 – 22403895

فوق تخصص دست

درتاج

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


درتاج

خلاصه مشخصات:

  • درتاج
  • 22403742 - 22403895
  • ولنجک