دبیرستان امام موسي صدر

آدرس :خ وليعصر/الهيه/كوچه شهيده الهه توتونچي

تلفن :26211558

نوع مدرسه :نمونه دولتي

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دبیرستان امام موسي صدر

خلاصه مشخصات:

  • 26211558
  • خ وليعصر