دبیرستان الزهرا(س )(ايثارگران )

آدرس :شهرک محلاتي /ميدان صاحب الزمان جنب خيريه قدر

نوع مدرسه :ايثار گران

تلفن :22463212

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دبیرستان الزهرا(س )(ايثارگران )

خلاصه مشخصات:

  • 22463212
  • شهرک محلاتي