دبیرستان اديب فرزانه

آدرس :شريعتي /خ واعظي /خ سليماني /کوي لاله /پ 16

تلفن :22200709

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دبیرستان اديب فرزانه

خلاصه مشخصات:

  • 22200709
  • شريعتي