دبیرستان احمديه

آدرس :شهرک قائم _ابتداي فاز2

نوع :هيات امنايي

تلفن :22462659

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دبیرستان احمديه

خلاصه مشخصات:

  • 22462659
  • شهرک قائم