دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه  آدرس : تهران- میرداماد غربی – پلاک ۴۷۰ -کد پستی : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ – صندوق پستی: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵
وبسایت دانشگاه: http://www.kntu.ac.ir
شماره تلفن: ۸۸۸۸۲۹۹۱

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مشخصات:

  • ۸۸۸۸۲۹۹۱
  • میرداماد غربی