دانشگاه شاهد

آدرس: تهران، بزرگراه خلیج فارس ( تهران – قم ) ، رو به روی حرم مطهر امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد-کدپستی: 3319118651 -صندوق پستی :18155/159
وبسایت دانشگاه: http://www.shahed.ac.ir
شماره تلفن:  51215080
شماره فکس: 021-51215082

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


دانشگاه شاهد

خلاصه مشخصات:

  • 51215080
  • بزرگراه خلیج فارس