خلیل حمزه دوست

نازی آباد – بازار دوم – نبش خیابان نیکنام جنوبی – مجتمع تخصصی بوعلی – طبقه 2

تلفن: 55081144

خلیل حمزه دوست

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


خلیل حمزه دوست

خلاصه مشخصات:

  • خلیل حمزه دوست
  • 55081144
  • نازی آباد