حکیمه شکوری

قزوین – خیابان تهمتن – پلاک ۱۵ – روبروی داروخانه شبانه روزی پیام نور – طبقه دوم

تلفن: 55716591

حکیمه شکوری

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


حکیمه شکوری

خلاصه مشخصات:

  • حکیمه شکوری
  • 55716591
  • قزوین