جمال‌الدین نجفیان

ابوذر (فلاح) – بیمارستان ضیاییان

تلفن: 55710287

جمال‌الدین نجفیان

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


جمال‌الدین نجفیان

خلاصه مشخصات:

  • جمال‌الدین نجفیان
  • 55710287
  • ابوذر (فلاح)