جامعه القرآن شعبه امام جعفرصادق 2 (ویژه خواهران و نوجوانان)

آدرس :خیابان دماوند، بعد از پل خاقانی، مسجد امام جعفرصادق (ع)

تلفن :77173726

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد