تدریس خصوصی شطرنج – استاد عبدالهی

تلفن :02122066784

استاد عبدالهی

همراه :09352148641

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


تدریس خصوصی شطرنج – استاد عبدالهی

خلاصه مشخصات:

  • استاد عبدالهی
  • 09352148641
  • 02122066784