بهروز ادیبی

فداییان اسلام – بیمارستان فیروزآبادی

تلفن: 55902064-9

بهروز ادیبی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


بهروز ادیبی

خلاصه مشخصات:

  • بهروز ادیبی
  • 55902064-9
  • فداییان اسلام