باغ وحش ارم

آدرس: ایران – تهران – تهران انتهای اتوبان باکری، قبل از اتوبان تهران – کرج

تو این باغ وحش بیشتر از ۸۰۰ جاندار مختلف در قفس های کوچیک و بزرگ زندگی می کنن.

تلفن :02144113099


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باغ وحش ارم

خلاصه مشخصات:

  • 02144113099
  • انتهای اتوبان باکری