باغ سلیمانیه

آدرس :تهران خیابان نبرد شمالی، کوچه طاهری، جنب کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه

منزل شخصی و تفرجگاه وثوق الدوله مربوط به دوران قاجار بوده که در حال حاضر در اختیار نیروی انتظامی بوده و زیر نظر آن نیرو مورد بهره برداری قرار می گیرد. بوستان سهند کنونی ادامه این باغ بوده که در گذشته به دلیل کثرت درختان انار در آن به “باغ اناری” معروف بوده است و پس از انقلاب به بوستان تبدیل شده است .

 

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باغ سلیمانیه

خلاصه مشخصات:

  • خیابان نبرد شمالی