باشگاه چوگان نوروز آباد

آدرس :جاده قدیم کرج -خ خلیج فارس- بلوار رهنما– مجموعه نوروز آباد

ویژه :آقایان -بانوان

تلفن :

66180070

نمایندگی پورشه-تعمیرگاه پورشه

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه چوگان نوروز آباد

خلاصه مشخصات:

  • 66180070
  • جاده قدیم کرج