باشگاه پینت بال رازی (کانیمانگا)

آدرس :تهران – بین میدان قزوین و رازی

تلفن همراه :09356207111

مدیریت :جناب آقای حسین زاده

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه پینت بال رازی (کانیمانگا)

خلاصه مشخصات:

  • جناب آقای حسین زاده
  • 09356207111
  • میدان قزوین و رازی