باشگاه ورزشی اسپینو (پاسداران)

آدرس :پاسداران، کوچه جواهری (روبروی گلستان هفتم)، پلاک ۴

تلفن :۲۲۵۴۶۸۱۰

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه ورزشی اسپینو (پاسداران)

خلاصه مشخصات:

  • ۲۲۵۴۶۸۱۰
  • پاسداران