باشگاه ماساژ سرو اسپا

آدرس: خیابان مطهری، بعد از مترو مفتح، خیابان علی اکبری، خیابان آزادی، پلاک53

تلفن: ۸۸۷۳۵۱۷۶ ، ۸۸۵۳۶۱۵۲

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه ماساژ سرو اسپا

خلاصه مشخصات:

  • ۸۸۵۳۶۱۵۲
  • خیابان مطهری