باشگاه سوار کاری دشت بهشت

آدرس :جاده مرد آباد،جاده ملارد خ پدرام

مدیریت :علی هژبر

تلفن:     63044290261

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه سوار کاری دشت بهشت

خلاصه مشخصات:

  • علی هژبر
  • 02616304429
  • جاده مرد آباد