باشگاه سوار کاری امام خمینی (ره)

آدرس :لشکرک بعد از پل فلزی،خ شکوه خ نگار

مدیریت :مهران کشانی

تلفن :26542280

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه سوار کاری امام خمینی (ره)

خلاصه مشخصات:

  • مهران کشانی
  • 26542280
  • لشکرک