باشگاه سوار کاری آریااسب

آدرس :اتوبان کرج درب 2و3 پارک چیتگر جنب باشگاه چیتگر

مدیریت :مهدی مهدوی

تلفن :  44904010

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه سوار کاری آریااسب

خلاصه مشخصات:

  • مهدی مهدوی
  • 44904010
  • اتوبان کرج