باشگاه تهران پینتبال

آدرس: انتهای اتوبان صیاد شمال – خیابان صنایع

مدیریت :جناب آقای نیما زمردی

تلفن همراه:09128995697 – 09356207111

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه تهران پینتبال

خلاصه مشخصات:

  • جناب آقای نیما زمردی
  • 09128995697
  • اتوبان صیاد شمال