باشگاه تناسب اندام ويدا

آدرس :تقاطع يوسف آباد – فتحي شقاقي – روبروي بانك انصارپ 25

كد پستي 1431793711

درجه باشگاه 3

تلفن :88718208


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه تناسب اندام ويدا

خلاصه مشخصات:

  • 88718208
  • يوسف آباد