باشگاه تناسب اندام آرتك

آدرس :نشاني باشگاه خ رودكي نرسيده به خ امام خميني كوچه قنبر زاده پ 4

درجه باشگاه 3

تلفن :66677222


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه تناسب اندام آرتك

خلاصه مشخصات:

  • 66677222
  • خ رودكي