باشگاه اورانوس

آدرس :اقدسیه، لنگری، گلزار، گلشن شرقی، دوازده متری قائم، کوچه اردیبهشت

منطقه 1

تلفن :۲۲۴۸۴۶۰۶

۲۲۴۸۴۸۰۶

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه اورانوس

خلاصه مشخصات:

  • ۲۲۴۸۴۸۰۶
  • اقدسیه