باشگاه امادگی جسمانی آرسام

آدرس :آيت اله كاشاني اتوبان باكري به سمت شمال قبل از پل آيت اله كاشاني نبش كوچه كيهان 8

درجه باشگاه 3

تلفن :44173945


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه امادگی جسمانی آرسام

خلاصه مشخصات:

  • 44173945
  • آيت اله كاشاني