باشگاه الغدیر

آدرس :دربند – خیابان گلاب دره – خیابان میری

منطقه 1

تلفن :22742744

22722660

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


باشگاه الغدیر

خلاصه مشخصات:

  • 22722660
  • دربند