اکرم‌السادات قطبی

فداییان اسلام – بعد از بلوار امام حسین – نرسیده به سه راه ورامین – دی کلینیک سلیمانی

تلفن: 55900011-3

اکرم‌السادات قطبی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


اکرم‌السادات قطبی

خلاصه مشخصات:

  • اکرم‌السادات قطبی
  • 55900011-3
  • فداییان اسلام