انجمن خوشنویسان تهران بزرگ واحد شمال

آدرس :تجريش خيابان دزاشيب خيابان كريمي خيابان سليمي شماره147 باغ اعلاء

شماره تماس:22210345- 22210349

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


انجمن خوشنویسان تهران بزرگ واحد شمال

خلاصه مشخصات:

  • 22210345
  • تجريش