اردشیر خطیب شهیدی

نیروی هوایی – خیابان 5 – بین فلکه اول و دوم – پلاک 176

تلفن: 77439988

اردشیر خطیب شهیدی

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


اردشیر خطیب شهیدی

خلاصه مشخصات:

  • اردشیر خطیب شهیدی
  • 77439988
  • نیروی هوایی