آکادمی تنیس هنگام

آدرس :همت شرق، خروجی هنگام،خیابان هنگام، مجموعه فرهنگی و ورزشی هنگام

تلفن :02177492736

همراه :09121361180

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آکادمی تنیس هنگام

خلاصه مشخصات:

  • 09121361180
  • 02177492736
  • همت شرق