آموزش کمک های اولیه میدان بهارستان

آدرس :میدان بهارستان- نرسیده به بیمارستان طرفه- کوچه دانشسرا- مجتمع فرهنگی امدادی منطقه 13

تلفن :77528359

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزش کمک های اولیه میدان بهارستان

خلاصه مشخصات:

  • 77528359
  • میدان بهارستان