آموزش خلبانی معراج

آدرس : تهران، جاده مخصوص کرج، خیابان بیمه ۴، کوچه یکم هدایتی، پلاک ۴۳، ساختمان معراج.

تلفن: ۴۴۶۳۱۹۱۶-۸

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزش خلبانی معراج

خلاصه مشخصات:

  • ۴۴۶۳۱۹۱۶
  • جاده مخصوص کرج