آموزشگاه کارگردانی سیاه و سفید

آدرس :تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، کوچه آبشار، شماره ٥٨، واحد ١

تلفن :٨٨٨٧٦٤٧١

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه کارگردانی سیاه و سفید

خلاصه مشخصات:

  • ٨٨٨٧٦٤٧١
  • خیابان ولیعصر