آموزشگاه موسیقی ماهور

آدرس :مجیدیه شمالی ، استاد حسن‌بنا ، شمس…آیاد ، بالاتر از میدان ملت، کوچة یاس، شماره 9 ، کدپستی 1673943641

مربی :بنی‌حسینی ، بابک

تلفن :22336741

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه موسیقی ماهور

خلاصه مشخصات:

  • بنی‌حسینی ، بابک
  • 22336741
  • مجیدیه شمالی