آموزشگاه قرآن رود هن (کوثر طه)

آدرس :پردیس-فاز 4 – خیابان فردوس- فردوس 13 – حسینیه جواد الائمه

مدیریت :نوربخش

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه قرآن رود هن (کوثر طه)

خلاصه مشخصات:

  • نوربخش
  • پردیس