آموزشگاه فیلم تهران

آدرس :تهران، کوی نصر(گیشا)، خیابان جواد فاضل غربی، پلاک ٧٨، طبقه همکف

تلفن :٨٨٢٦٦١٧٢

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه فیلم تهران

خلاصه مشخصات:

  • ٨٨٢٦٦١٧٢
  • کوی نصر