آموزشگاه فرهمند

نشانی : ایران، تهران، تهران، بلوار ابوذر – پل چهارم – خ. حبیب – پ. 31

تلفن : ۳۳۱۵۳۴۲۰

منطقه ۱۵

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه فرهمند

خلاصه مشخصات:

  • ۳۳۱۵۳۴۲۰
  • بلوار ابوذر