آموزشگاه دارالفنون

آدرس :تهران، خیابان آزادی، نرسیده به میدان انقلاب، خیابان شهید نو فلاح، خیابان شهید کلهر، پلاک ٤٢

تلفن :٦٦٤٩٣٢٢٤

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه دارالفنون

خلاصه مشخصات:

  • ٦٦٤٩٣٢٢٤
  • خیابان آزادی