آموزشگاه خیاطی اعیان فر

آموزش : خیاطی و/یا گلدوزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. شریعتی – دوراهی قلهك – ك. شهیدحمید صدیق – بن بست یاسمن – پ. 1

تلفن : ۲۲۲۶۴۰۱۷

منطقه ۱

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه خیاطی اعیان فر

خلاصه مشخصات:

  • ۲۲۲۶۴۰۱۷
  • خ. شریعتی