آموزشگاه خیاطی آزاده

آموزش : خیاطی و/یا گلدوزی

نشانی : ایران، تهران، تهران، خ. بنی هاشم – انتهای خیابان خواجه عبداله انصاری – قبل از میدان شهیدعراقی – سمت راست – پ. 11

تلفن : ۲۲۵۱۳۲۱۳

منطقه ۴

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه خیاطی آزاده

خلاصه مشخصات:

  • ۲۲۵۱۳۲۱۳
  • خ. بنی هاشم