آموزشگاه جواهرسازی سیم و گوهر

 

آدرس: میدان تجریش، مرکز تجاری تندیس، شماره 506 و605

تلفن: ۲۲۷۴۸۳۳۵ ، ۲۲۷۱۷۳۷۳ ، ۲۲۷۲۷۳۴۷

 


ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آموزشگاه جواهرسازی سیم و گوهر

خلاصه مشخصات:

  • ۲۲۷۴۸۳۳۵
  • میدان تجریش