آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پیامبر

بزرگراه اشرفی اصفهانی- بالاترازفلکه پونک- نبش خیابان آزاده

۴۴۱۸۸۸۵-۸

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پیامبر

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پیامبر

خلاصه مشخصات:

  • ۴۴۱۸۸۸۵-۸
  • بزرگراه اشرفی اصفهانی