آزمايشگاه پاتوبيولوژي مركزي

خيابان وليعصر(عج)- بالاتر از چهارراه پارك وي-پلاك 1502-روبروي بانك صنعت و معدن

22666511

آزمايشگاه پاتوبيولوژي مركزي

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشگاه پاتوبيولوژي مركزي

خلاصه مشخصات:

  • 22666511
  • خيابان وليعصر(عج)