آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا

ميدان آزادي -ابتداي خيابان آزادي –نبش كوچه نوربخش-پلاك 10

66002661

آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا

خلاصه مشخصات:

  • 66002661
  • ميدان آزادي