آزمايشگاه پاتوبيولوژي سروش

خيابان پيروزي- نرسيده به چهارراه كـوكاكولا- مقابل كارخـانه فيـلكو- پلاك 394

33344746

آزمايشگاه پاتوبيولوژي سروش

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشگاه پاتوبيولوژي سروش

خلاصه مشخصات:

  • 33344746
  • خيابان پيروزي