آزمايشگاه دانش

بلوار كشاورز- خیابان وصال شيرازي-روبروي سازمان انتقال خون-خيابان فردانش-پلاك 23

88957594

آزمايشگاه دانش

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشگاه دانش

خلاصه مشخصات:

  • 88957594
  • بلوار كشاورز