آزمايشگاه تشخيص طبي نرمال

ستارخان- بعد از پل يادگار- نرسيده به خسرو شمالي-ساختمان پزشكان سبز- پلاك 964-طبقه همكف

44204211

آزمايشگاه تشخيص طبي نرمال

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشگاه تشخيص طبي نرمال

خلاصه مشخصات:

  • 44204211
  • ستارخان